copyright 2013 Gerard Beersma - Alle rechten voorbehouden
Geen enkel digitaal beeld van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd systeem,
of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf
Natuurfotografie Gerard Beersma
Heeft u zelf een site die verwantschap vertoont met deze? Dan vind ik het prima om naar elkaars site te verwijzen. Neem s.v.p. per mail contact op.
Info
Expo's
Zomervakantie 2011
Hyperlinks
Contact
GOED BEKEKEN